Meny

Arbetssätt

Pedagogisk verksamhetsidé

Förskolan är det första utbildningssteget i det livslånga lärandet. Här ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära i en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärandet bildar en helhet. De erfarenheter barnen får i förskolan lägger grunden till deras föreställning om sig själva som en tänkande, skapande och lärande individ. Vi vill för och med barnen skapa meningsfulla sammanhang, situationer där de får möjlighet att utvecklas och lära.
Ett förtroendefullt samarbete och kommunikation med vårdnadshavare bl.a. genom den dagliga kontakten, utvecklingssamtal och föräldramöten är förutsättningen för en god kvalité i verksamheten.

Vi som arbetar på förskolan Villekulla står för en barnsyn som ser det kompetenta barnet och dess lika värde. Vi ser samspel och kommunikation som en viktig del i barns lärande.
Det gör att vi utgår ifrån att barnet är nyfiket, kreativt, kompetent och har en medfödd lust och drivkraft att lära och utvecklas. Vår förskola ska ha ett utforskande arbetssätt som utgår från förskolans läroplan och med inspiration från Reggio Emilia filosofin.

Vi vill hålla glöden i barnen levande!

Arbetssätt

Arbetssättet är i första hand ett förhållningssätt som genomsyras av en respekt för barnen och deras tankar. Att vi förutsätter att barn är kompetenta och att de är vetgiriga. Vi hyser tilltro till barnens egen förmåga. Barnen får med ett utforskande arbetssätt experimentera och diskutera de frågor de är intresserade av. Vi vuxna är medupptäckare snarare än ledare i projektarbeten.

Vi ställer frågor till barnen som ska utmana deras tankar och vi lyssnar på hur/vad barnen tycker/"tänker" för att utmana dem vidare i sina tankar/utveckling. Vi uppmuntrar samspelet mellan barnen, och hur de lär av varandra. Vi vill att barnen ska få leva i en demokratisk miljö, där de lär sig både att ta hänsyn till varandra och där de känner att de är någon som andra lyssnar på. Det är spännande för både barnen och de vuxna att möta olikheterna mellan barnen och deras olika sätt att tänka.

Miljö

Arbetssättet förutsätter en speciell miljö inne på förskolan, eftersom vi ser lärmiljön som en viktig del i barns livslånga lärande. Vi utformar en lärmiljö som är anpassad för barnen, och som ger lämpliga utmaningar. Vi skapar ”hörnor” för olika aktiviteter, som ska vara lockande, väcka nyfikenhet och skaparlust. Allt material ska finnas åtkomligt och tydligt för barnen. Vi ser lärmiljön som en tredje pedagog som skall locka och inspirera barnen. Miljön ska utmana dem i deras tankar, fantasi och uppmuntra dem till lärande. För oss är lärmiljön inte bara materialet, det handlar även om pedagogens förhållningssätt, pedagogens bemötande, rummets utformning och dokumentation.

Nyheter

Facebook sida

2016-10-07 07:50

Vill ni se uppdaterade bilder så följ oss via vår facebooksida "Villekulla"

Studiebesök

2015-09-17 07:05

Välkomna till oss på studiebesök.Är ni intresserade? Kontakta oss på mail eller telefon. Vi erbjuder olika alternativ av studiebesök. Exempel på innehål...

Läs mer
Visa alla nyheter